1. CẬP NHẬT THÔNG TIN SHOP/CỬA HÀNG

Vào Thiết lập => Thông tin cửa hàng và chỉnh sửa các mục ở Thông tin liên hệ và Thông tin Doanh nghiệp, bấm Cập nhật để lưu lại.

 

2. PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

- Bước 1: Vào Thiết lập => Nhân viên và chọn Thêm nhân viên để tạo tài khoản đăng nhập ITOPX

 

- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin như bên dưới

 

Thông tin yêu cầu cần để thêm nhân viên như sau:

❖     Tên nhân viên

❖     Email

❖     Vai trò (Kế toán, Quản lý kho, Thu mua, Bán hàng, Quản lý nhân viên)

Sau đó, nhân viên mới được thêm vào sẽ vào email để chấp nhận lời mời bằng cách click vào đường link này


(*) Xem thêm: