Hướng dẫn tạo và quản lý đơn hàng

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

1. Tạo đơn hàng trong POS

- Bước 1: Nhấn chọn nút lệnh POS - tạo đơn hàng trên thanh menu dọc.

 

Khi đó giao diện sẽ hiển thị như sau:

 

- Bước 2: Chọn sản phẩm muốn tạo đơn hàng (có thể thực hiện trước hoặc sau bước 1)

 

- Bước 3: Nhập thông tin vào ô bên phải giao diện

 

Phần KHÁCH HÀNG gồm có:

Đối với khách hàng cũ đã tạo đơn: Shop chỉ cần tìm kiếm tên hoặc số điện thoại của khách hàng, khi đó sẽ hiển thị và tự điền thông tin của khách hàng vào đơn hàng đang tạo.

Đối với khách hàng mới: Nhấn vào nút Thêm khách hàng mới để thêm thông tin khách hàng mới.

 

Khi đó giao diện sẽ hiển thị như bên dưới, shop nhập thông tin khách hàng và nhấn "Tạo mới" để hoàn thành thao tác.

 

Sau đó shop tiếp tục điền thông tin của đơn hàng để hoàn thành thao tác tạo đơn hàng

***Lưu ý: Shop có thể tạo đơn hàng mà không chọn khách hàng

Phần ĐƠN HÀNG gồm có:

  • Tạm tính: Tổng tiền hàng (số tiền tương ứng của sản phẩm bán ra)

  • Giảm giá: Có hai lựa chọn dành cho shop

    • Giảm giá theo %

    • Giảm giá theo mệnh giá tiền

  • Ghi chú đơn hàng

  • Phụ thu, gồm các loại: Phí ship tính với khách, Thuế hoặc Khác

  • Khách phải trả: số tiền tổng sau khi, giảm giá (nếu có) hoặc phụ thu (nếu có) với tổng tiền hàng

  • Ghi chú đơn hàng

- Bước 4: Nhấn vào nút Giao hàng để tùy chọn “Có” hoặc “Không” giao hàng

- Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào đơn hàng. Nhấn "Tạo đơn hàng và đơn giao hàng”

 

- Bước 6: Vào Đơn hàng của tôi để kiểm tra đơn hàng mới tạo xong

2. Thiết lập ITOPX POS 

● Tạo đơn giao hàng: Tại POS (Tự động tạo vận đơn lúc tạo đơn hàng):

Nghĩa là khi bạn tạo đơn hàng ở đây, ITOPX POS đồng thời sẽ tạo ra đơn giao hàng. Sẽ có nhân viên đến lấy hàng và giao hàng thực tế.

● Tạo quản lý đơn hàng:

Lựa chọn này nghĩa là khi bạn tạo đơn hàng ở đây, thì vẫn chưa tạo ra vận đơn giao hàng với nhà vận chuyển. Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng hoặc chờ đợi thêm.

 

 

3. CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG

Sau khi bạn đã tạo xong đơn hàng nhưng muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng như: thay đổi SĐT của khách hàng, thay đổi COD... bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ITOPX.vn

- Bước 2: Click vào mục Hóa đơn tại thanh công cụ dọc.

 

- Bước 3: Click vào "Mã đơn hàng" mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin, khi đó sẽ hiện ra giao diện như sau:

4. HỦY ĐƠN HÀNG

Để hủy đơn hàng bạn muốn, bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Nhấn vào Mã đơn hàng

- Bước 2: Tùy chọn nút lệnh Hành động và nhấn Hủy đơn hàng.

 

Đơn hàng của bạn lúc đó sẽ được hủy theo lí do bạn chọn, lúc hủy đơn màn hình sẽ hiển thị cho bạn thấy.

 

 

 

5. TRA CỨU ĐƠN HÀNG

- Bước 1: Nhấn vào Hóa đơn

- Bước 2: Quan sát thanh menu nằm ngang trên giao diện

 

- Bước 3: Nhấn tùy chọn vào cột đầu tiên, Cột tìm đơn hàng. Tương tự, Shop có thể tìm theo tùy chọn tương ứng của các ô tiếp theo.

Ví dụ:


(*) Xem thêm: