Giao diện tổng quan bán hàng tại ITOPX POS là nơi bạn có thể xem thống kê kết quả kinh doanh trong khoảng thời gian nhất định.

 

Sau khi đăng nhập tài khoản tại ITOPX.vn, anh chị có thể xem báo cáo bán hàng cũng như các thông tin về việc bán hàng của shop, bao gồm: đơn hàng, doanh thu thuần, doanh số bán hàng, sản phẩm bán chạy… ở giao diện tổng quan với giao diện như sau:

 

Ở giao diện tổng quan bán hàng sẽ thể hiện các thông tin chi tiết sau:

1. Thông tin đơn hàng trong hôm nay, gồm:

- Đơn hàng: số đơn hàng bạn bán được trong ngày (thời điểm Shop xem thống kê)

-Đơn trả hàng: số đơn hàng bị trả hàng trong ngày (thời điểm Shop xem thống kê)

- So với hôm qua: tỷ lệ đơn hàng hôm nay so với hôm qua tăng/giảm bao nhiêu phần trăm So với cùng kỳ tháng trước: tỷ lệ đơn hàng hôm nay so với cùng ngày của tháng trước tăng/giảm bao nhiêu phần trăm

- Doanh thu thuần: là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu hàng bán bị trả lại.

2. Thông tin về doanh thu/doanh số theo thời gian shop chọn (hôm nay, hôm qua, trong tuần này, trong tháng này...) gồm:

- Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng mang lại. Tại giao diện tổng quan bán hàng của ITOPX POS, doanh thu bán hàng sẽ được thể hiện theo dạng biểu đồ giúp shop dễ dàng quan sát và theo dõi.

- Doanh số bán hàng theo nhân viên: là mục thể hiện thông tin về doanh số bán hàng của nhân viên bán hàng mà được chủ shop phân quyền, bao gồm: tên nhân viên, số lượng đơn và doanh thu.

- Sản phẩm bán chạy: là mục thể hiện danh sách các sản phẩm bán chạy của shop theo thời gian shop chọn và được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp các sản phẩm bán được.


(*) Xem thêm: