Phần mềm quản lý bán hàng POS là giải pháp hoàn hảo cho quá trình quản lý bán hàng. Sự đơn giản, thuận tiện với những tính năng thông minh, nhà bán lẻ dễ dàng làm chủ việc kinh doanh. Từ đó, hiệu suất quản lý doanh nghiệp sẽ cao hơn nhiều. Chính vì vậy, nếu bạn có ý định mở một cửa hàng riêng, đừng ngần ngại sở hữu một phần mềm nhé.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI POS

Dù là bất kì loại phần mềm POS nào thì chúng cũng có cùng 1 quy trình cài đặt và sử dụng như sau:

Bước 1: Nhập thông tin doanh nghiệp trên POS (bao gồm thông tin liên hệ bắt buộc như tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ…)

Bước 2: Cài đặt phân quyền quản lý cho nhân sự (đăng nhập bằng Tài khoản phân quyền riêng hoặc dùng CODE cho cá nhân khi dùng máy POS tính tiền).

Bước 3: Nhập toàn bộ thông tin và giá cả cũng như mô tả hoặc ghi chú về sản phẩm của doanh nghiệp.

Bước 4: Cài đặt quản lý tiền mặt, tồn nợ.

Bước 5: Thiết lập số bàn (nhà hàng, cafe shop,...) / địa điểm bán hàng.

Bước 6: Chọn trường cấu hình phương thức thanh toán.

Bước 7: Tạo giao diện bill thanh toán thông qua các filter đã có sẵn trong hệ thống POS.

Bước 8: Lưu trữ thông tin khách hàng.

Bước 9: Cài đặt thông tin chương trình khuyến mãi (nếu có).

Bước 10: Test và in bill bằng cách nhập các mặt hàng đã nhập, đăng nhập Tài khoản hoặc CODE được phân quyền... Sau đó chỉnh sửa và bắt đầu sử dụng.

Bước 11: In báo cáo doanh thu theo ngày/ tháng/ quý/ năm.

Bước 12: Kiểm tra tồn nợ doanh thu và hàng hoá tồn kho ở các mục chức năng.
 


(*) Xem thêm: